ทำไมจึงจำเป็น

เมื่อไม่นานมานี้ นโยบายการส่งออกในประเทศที่ผลิตทังสเตนได้เปลี่ยนไป แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเทศเหล่านี้จะเคยส่งออกทังสเตนเป็นวัตถุดิบ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พวกเขาจึงได้เริ่มใช้ทังสเตน (และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทังสเตน) ภายในประเทศ และต้องการทำให้แน่ใจว่ามีใช้สำหรับการผลิตในประเทศ ในบางประเทศยังกลายเป็นผู้นำเข้าทังสเตนอีกด้วย และพวกเขาได้เพิ่มมูลค่าของทังสเตนโดยการจำกัดปริมาณการส่งออก ซึ่งส่งผลให้ราคาในตลาดสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ด้วยปริมาณการใช้ทังสเตนทั่วโลกที่สูงขึ้นทุกปี หนึ่งในข้อกังวลหลักคือ การมีอุปทานในปริมาณคงที่สำหรับอนาคต

รูป: ปริมาณการใช้ทังสเตนต่อปี, ราคาในตลาดของทังสเตน

ย่อ/ขยาย

การสกัดทังสเตนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อต้องการแยกทังสเตนออกจากแร่ กระบวนการที่เรียกว่า "การสกัด" จึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนของทังสเตนในแร่มีน้อยกว่า 1% ในทางกลับกัน เนื้อทังสเตนในเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์มีประมาณ 85% เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสกัด คุณจะเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าการสกัดทังสเตนจากชิ้นส่วนซีเมนต์คาร์ไบด์นั้นเป็นวิธีการที่สามารถ "ประหยัด" ได้อย่างมาก

รูป: อัตราส่วนของทังสเตนในเม็ดมีดคือ 85%

เมื่อต้องการผลิตเม็ดมีดหนึ่งชิ้น ต้องสกัดแร่เป็นจำนวนมาก เมื่อคำนึงถึงความพยายามในการทำเหมืองแร่และพลังงานในการขนส่ง เป็นต้น คุณจะเห็นว่าสามารถประหยัดได้มากเพียงใดจากการรีไซเคิลชิ้นส่วนซีเมนต์คาร์ไบด์!

รูป: เม็ดมีด 10 ชิ้นจากแร่ 40 ก้อน (50 กก.)

* แปลงในอัตรา 85% ของเนื้อวัสดุ

ระบบการรีไซเคิลซีเมนต์คาร์ไบด์

Sumitomo Electric Group พร้อมสำหรับการรีไซเคิลปริมาณการขายซีเมนต์คาร์ไบด์ทั้งหมดภายในประเทศ การจัดสรรวัตถุดิบภายในประเทศทำให้เกิดความคงที่ของราคาและอุปทานของเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์