มารีไซเคิลกันเถอะ!

Sumitomo Electric Industries, Ltd. มีการใช้สองวิธีการ ได้แก่ "กระบวนการสังกะสี" และ "กระบวนการทางเคมี" เพื่อรีไซเคิลทังสเตน เราใช้หนึ่งในสองวิธีการนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของแต่ละวิธีการให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะผลิตอะไร

กระบวนการสังกะสี (นำมาใช้โดย Sumitomo Group ตั้งแต่ในยุค 1980)

รักษาส่วนประกอบและรีไซเคิลทังสเตนเป็นผง
มีข้อดี ได้แก่ "ใช้พลังงานต่ำสุด" "ลด CO2" "ไม่มีการใช้สารเคมี" และ "สามารถดำเนินการได้ภายในสถานประกอบการขนาดเล็ก" เป็นต้น

[Zn: สังกะสี Co: โคบอลต์ WC: ทังสเตนคาร์ไบด์]

รูป: [Zn: สังกะสี Co: โคบอลต์ WC: ทังสเตนคาร์ไบด์]

ย่อ/ขยาย

รูป: [Zn: สังกะสี Co: โคบอลต์ WC: ทังสเตนคาร์ไบด์]

ย่อ/ขยาย

กระบวนการทางเคมี (เริ่มในเดือนเมษายน 2011 และดำเนินการผลิตเป็นจำนวนมากในเดือนตุลาคม 2011)

รีไซเคิลชิ้นส่วนเป็นวัสดุทังสเตนขั้นกลาง ซึ่งก็คือสารประกอบอ็อกไซด์ทังสเตนที่มีอ็อกซิเจนสามส่วน (WO3)
มีข้อดีดังนี้ "คุณภาพของทังสเตนเทียบเท่ากับการสกัดจากแร่" และ "มีพร้อมใช้ในวงกว้างกว่า (สภาพเป็นเม็ด)"

รูป: วิธีการทางเคมีในรูปสารละลาย

ย่อ/ขยาย

ชิ้นส่วนจากขั้นตอนการผลิตเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์

ยังรวมชิ้นส่วนอื่นๆ จากขั้นตอนการผลิตนอกเหนือจากเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ด้วย
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่รีไซเคิลได้ ให้ติดต่อตัวแทนของเราตามที่แสดงด้านล่างนี้)

รูป: ชิ้นส่วนจากขั้นตอนการผลิตเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์และขั้นตอน

ย่อ/ขยาย

ที่ติดต่อ

Sumitomo Group มีตัวแทนเฉพาะในสามพื้นที่คือ โตเกียว นาโกย่า และโอซาก้า เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลชิ้นส่วน
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณในความพยายามในการรีไซเคิลของเรา และเราต้องการสนับสนุนกิจกรรมนี้ยิ่งๆ ขึ้นไป