Sumitomo Electric เพิ่มรายการเครื่องมือ NPD สำหรับการตัดคาร์ไบด์เปล่า

รายการดอกเอ็นมิลล์แบบหัวโค้ง SUMIDIA Binderless แม่พิมพ์หลักเก็บผิวสุดท้ายของ Sumitomo Electric Industries มีเพชรหลายผลึกแบบนาโน (NPD) ในขอบคมตัด ได้ขยายรุ่นใหม่และซีรี่ส์ใหม่ที่ให้ขนาดของเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเพิ่มขึ้น เปิดตัวเม็ดมีดแบบที่ถอดเปลี่ยนได้ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ (37 รุ่น) ออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมปี 2015

NPDB ดอกเอ็นมิลล์แบบหัวโค้ง SUMIDIA binderless แม่พิมพ์หลักเก็บผิวสุดท้าย

Sumitomo Electric ได้พัฒนาเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเครื่องแรก ชนิดดอกเอ็นมิลล์แบบหัวโค้ง ที่มีขอบคมตัดที่ใช้ NPD ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคเพชรขนาดนาโนที่เล็กมากที่ผสานเข้าด้วยกันโดยตรงอย่างหนาแน่น ในเดือนตุลาคมปี 2014 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สามรุ่นที่มีรัศมีของเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะขนาด R0.3, R0.5 และ R1.0 ตามลำดับในซีรี่ส์ NPDB ของเครื่องกลึงคาร์ไบด์เปล่า ในเดือนตุลาคมปี 2015 รายการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกสองรุ่นที่มีรัศมีของเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะขนาด R0.1 และ R0.2 ซีรี่ส์ NPDBS ใหม่ของเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะสำหรับการตัดเก็บผิวสุดท้ายมาตรฐานที่ประกอบด้วยห้ารุ่นที่มีรัศมีของเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะขนาด R0.1 ถึง R1.0 ได้วางจำหน่ายในเวลาเดียวกัน มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งก็คือเม็ดมีดแบบที่ถอดเปลี่ยนได้ (37 รุ่น)

คุณลักษณะ

NPD ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุแกรไฟต์คาร์บอนภายใต้สภาวะที่มีแรงดันสูงมากและอุณหภูมิสูงมาก โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตพิเศษ อนุภาคเพชรขนาดนาโนที่เล็กมากถูกผสานเข้าด้วยกันโดยตรงอย่างหนาแน่นโดยไม่ใช้วัสดุยึดติด ดังนั้น จึงมีความแข็งกว่าเพชรผลึกเดียว และไม่มีคุณสมบัติการแตกแยก ซึ่งเป็นข้อด้อยของเพชรผลึกเดียวด้วย นั่นหมายความว่า NPD มีการทนทานต่อการสึกหรอสูงกว่าเพชรหลายผลึกทั่วไป (PCD) เมื่อใช้ในดอกเอ็นมิลล์และเม็ดมีดแบบที่ถอดเปลี่ยนได้สำหรับการตัดคาร์ไบด์เปล่าและรายการอื่นๆ ที่ทำจากวัสดุที่แข็งและเปราะ NPD ให้คุณภาพความเรียบผิวหลังตัดที่ยอดเยี่ยมและความเที่ยงตรงสูง และยังให้คุณภาพและความเที่ยงตรงสูงอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาที่ยาวนานด้วย

รายการ

ดอกเอ็นมิลล์แบบหัวโค้ง ซีรี่ส์ NPDBS (การตัดเก็บผิวสุดท้ายแม่นยำสูง) 5 รุ่น (รวมถึง 2 รุ่นที่วางจำหน่ายเมื่อเร็วๆ นี้)
ดอกเอ็นมิลล์แบบหัวโค้ง ซีรี่ส์ NPDBS (การตัดเก็บผิวสุดท้ายมาตรฐาน) 5 รุ่น (ทั้งหมดวางจำหน่ายไม่นานมานี้)
เม็ดมีดแบบที่ถอดเปลี่ยนได้ 37 รุ่น (วางจำหน่ายไม่นานมานี้)

แผนการขาย (รวม A.L.M.T. Corp.)

เมื่อรวมเข้ากับเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเที่ยงตรงพิเศษที่ใช้เกรด NPD และขายโดยบริษัทในกลุ่ม A.L.M.T. Corp. เราตั้งเป้ายอดขายต่อปี 200 ล้านเยนในปีแรกและ 1.2 พันล้านเยนในสองปี

ราคามาตรฐาน

ดอกเอ็นมิลล์แบบหัวโค้ง SUMIDIA Binderless แม่พิมพ์เก็บผิวสุดท้าย

NPDB1010-004 212,000 เยน (228,960 เยนรวมภาษี)
NPDB1020-008 207,000 เยน (223,560 เยนรวมภาษี)
NPDB1030-010 207,000 เยน (223,560 เยนรวมภาษี)
NPDB1050-020 173,000 เยน (186,840 เยนรวมภาษี)
NPDB1100-030 220,000 เยน (237,600 เยนรวมภาษี)

NPDBS1010-004 80,200 เยน (86,616 เยนรวมภาษี)
NPDBS1020-008 75,200 เยน (81,216 เยนรวมภาษี)
NPDBS1030-010 75,200 เยน (81,216 เยนรวมภาษี)
NPDBS1050-020 70,000 เยน (75,600 เยนรวมภาษี)
NPDBS1100-030 125,400 เยน (135,432 เยนรวมภาษี)

เม็ดมีดแบบที่ถอดเปลี่ยนได้ SUMIDIA Binderless

เม็ดมีดแบบที่ถอดเปลี่ยนได้ (37 รุ่น) 36,000 เยน (38,880 เยนรวมภาษี)

Mold Finish Master และ SUMIDIA เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sumitomo Electric Industries, Ltd.