การเลือกลายหน้ามีด (CBN / PCD)

คำอธิบาย

รูป: คำอธิบาย

CBN (SUMIBORON)

  • รูป: ชนิด LV
  • รูป: ชนิด FV
  • รูป: ชนิด SV

PCD (SUMIDIA)

  • รูป: ชนิด LD
  • รูป: ชนิด GD
  • รูป: ชนิด DM