MDF แบบหลายดอกสว่านแบน - ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งสำหรับผิวทรงกระบอก

MDF แบบหลายดอกสว่านแบน - ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งสำหรับผิวทรงกระบอก
การปรับใช้ที่แนะนำ

Flat Multidrill รุ่น MDF คือดอกสว่านคาร์ไบด์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงในการเจาะแบบขยายรู เจาะแบบพื้นผิวเอียงและผิวโค้ง

คุณลักษณะ

สามารถใช้ในการปรับใช้การเจาะได้หลากหลายเนื่องจากมุมจิก 180°

มีประสิทธิภาพในการเจาะขยายรู การเจาะพื้นผิวลาดเอียงและพื้นผิวที่เป็นทรงกระบอกและเจาะรูงานกระแทก อีกทั้งยังลดครีบที่รูทางออก
ยังสามารถลดการเกิดครีบเหล็กที่ทางออกได้

ปรับปรุงความเสถียรในการตัดให้ดีขึ้น

การทำแกนให้มีความหนาโดยทำ RS Thinning ทำให้เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น

ประสิทธิภาพในการขจัดเศษตัดที่ยอดเยี่ยม

ร่องคายเศษที่กว้างขึ้นช่วยควบคุมเศษให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ความแข็งแกร่งของขอบคมตัดที่ดีเยี่ยม

การออกแบบคมตัดที่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการเจาะงานได้อย่างต่อเนื่อง