ชนิด XHGS แบบหลายดอกสว่านสูงสุด - ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งสำหรับการเจาะช่องลึกประสิทธิภาพสูง

ชนิด XHGS แบบหลายดอกสว่านสูงสุด - ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งสำหรับการเจาะช่องลึกประสิทธิภาพสูง
การปรับใช้ที่แนะนำ

ดอกสว่านยาวใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพมากขึ้นในการเจาะช่องลึก

คุณลักษณะ

ชนิด XHGS แบบหลายดอกสว่านสูงสุดคือ ดอกสว่านรุ่นถัดไปสำหรับการเจาะช่องลึกมาก ซึ่งมีการขจัดเศษตัดที่เสถียรและความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นสำหรับการเจาะประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

โปรไฟล์ Thinning พิเศษลดแรงตัดขณะการเจาะประสิทธิภาพสูง

การใช้โปรไฟล์ “RX-Thinning” พิเศษที่ลดแรงตัดขณะการเจาะประสิทธิภาพสูง

การใช้ “J-ฟลุ้ต” ใหม่สำหรับความเสถียรและการควบคุมเศษตัดที่ดีขึ้นในขณะเจาะช่องลึก

การใช้ “เคลือบผิว DEX” เฉพาะสำหรับดอกสว่าน ให้อายุการใช้งานยาวนานสำหรับวัสดุที่ใช้งานที่หลากหลาย

ความเที่ยงตรงสูง

เมื่อเทียบกับเครื่องมือทั่วไป ระยะห่างจากขอบคมตัด (ขอบหลัก) ถึงขอบย่อยสั้นกว่า เพื่อให้การตัดที่เสถียรและปราศจากการสั่นสะเทือนตั้งแต่เริ่มการเจาะ

คุณลักษณะ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สามารถสนับสนุน MQL และละอองสองส่วนประกอบ (ระบายน้ำมันและน้ำออกพร้อมกัน)