ซีรี่ส์ SST - ด้ามเครื่องมือการทำเกลียว

ซีรี่ส์ SST - ด้ามเครื่องมือการทำเกลียว
การปรับใช้ที่แนะนำ

การเจียเฉพาะที่รอบๆ รอบนอกของขอบคมตัดให้การตัดคุณภาพสูง ซึ่งคล้ายกับการมีความคมอยู่โดยรอบทั้งหมด

คุณลักษณะ

สามารถใช้ในการปรับใช้การเจาะได้หลากหลายเนื่องจากมุมจิก 180°

มีเม็ดมีดไวเปอร์ให้เลือกที่หลากหลายสำหรับงานตัดประสิทธิภาพสูง

สำหรับการปรับใช้ที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป ท่อ และอุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ

ใช้ใบมีดที่เป็นแม่พิมพ์สามมิติสำหรับการควบคุมเศษตัดที่เสถียร