ชนิด D - ด้ามเครื่องมือ

ชนิด D - ด้ามเครื่องมือ

ด้ามจับยึดแบบคู่เพื่อความแข็งแรง

1. การจับยึดที่มั่นคงช่วยให้มีความทนทานต่อการแตกบิ่นของเม็ดมีดมากขึ้น

2. ความถูกต้องแม่นยำในการตัดดีขึ้นพร้อมด้วยความถูกต้องแม่นยำของเครื่องบ่งชี้สูง

3. มีการเปลี่ยนเม็ดมีดที่ง่ายเพียงขั้นตอนเดียว

 

คุณลักษณะ

โลหะซินเตอร์ (ชิ้นส่วนเกียร์)

ชนิด D-Ex1

ด้าม DCLNL2525M12
เม็ดมีด CNMG120408N-SU (EH510Z)
เงื่อนไข
การตัด
vc=150 ม./นาที, f=0.30มม./รอบ, ap=0.20 มม., แบบเปียก

 


 

SCR420H (ชิ้นส่วนยานยนต์ 60HRC)

ชนิด D-Ex2

ด้าม DTGNR2525M16
เม็ดมีด 6NC-TNGA160408 (BNC150)
เงื่อนไข
การตัด
vc=150 ม./นาที, f=0.15มม./รอบ, ap=0.10 มม., แบบแห้ง