ซีรี่ส์ SumiReamer SR - เครื่องคว้านรูถอดเปลี่ยนได้

ซีรี่ส์ SumiReamer SR - เครื่องคว้านรูถอดเปลี่ยนได้
การปรับใช้ที่แนะนำ

ให้การตัดความเที่ยงตรงสูงในการตัดประสิทธิภาพสูงยิ่ง
อัตราการป้อนสูงสุด 7,500 มม./นาที

คุณลักษณะ

แกนขยายแบบโมดูลาร์รวมกับด้ามที่มีกลไกการปรับการยืดออกให้ขั้นแห่งความอิสระสูงขึ้นสำหรับส่วนยื่นของเครื่องมือ

คุณลักษณะ

ส่วนติดต่อปลายสอบ 2 หน้า (มาตรฐาน HSK) ใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งที่มีความถูกต้องแม่นยำของความสามารถในการวัดซ้ำเม็ดมีดแบบสุ่มน้อยกว่า 4μm

ให้ประสิทธิภาพสูงที่มีอัตราการป้อนสูงและความเร็วสูง

เข้าได้กับสภาวะการตัดที่หลากหลาย ให้สภาวะการตัดและการควบคุมสารหล่อเย็นที่จำกัดน้อยลง

การออกแบบความยาวการตัดสูงสุดกำจัดการเสียดสีหรือการฉีก เป็นต้น เพื่อคุณภาพและความเชื่อถือที่ดีขึ้น

ความเชื่อถือในคุณภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือดีขึ้นด้วยระบบเม็ดมีดถอดเปลี่ยนได้ รวมถึงการกำจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ไม่สม่ำเสมอของการใช้เครื่องมือที่ลับคม

มีสต็อกของเม็ดมีดขนาด ø12.0~30.0 มม. ในขณะที่เม็ดมีดขนาด ø11.9~140.6 มม. ต้องสั่งทำ

สามารถใช้เป็นเครื่องมือนำทางด้วยตนเองได้ด้วยการติดแผ่นนำทางที่ด้าม

คุณลักษณะ
คุณลักษณะ

ดาวน์โหลด PDF