ซีรี่ส์ WFX - คัตเตอร์งานกัดบ่าความเที่ยงตรงสูงและคุณภาพสูง

ซีรี่ส์ WFX - คัตเตอร์งานกัดบ่าความเที่ยงตรงสูงและคุณภาพสูง
การปรับใช้ที่แนะนำ

รูปร่างเม็ดมีดที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับงานกัดบ่า พร้อมด้วยตัวเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูง ให้ความเรียบผิวหลังตัดชั้นเลิศ

คุณลักษณะ

คัตเตอร์ชนิดล็อคด้วยสกรูโดยใช้เม็ดมีด 4 มุม ที่มีการออกแบบขอบคมตัดที่เหมาะที่สุด ซึ่งให้ความเป็นสี่เหลี่ยมที่ดี

ซีรี่ส์ WFX08000 ถูกเพิ่มเข้ามาด้วย (ความลึกในการตัดสูงสุด: 6.0 มม.) สำหรับการตัดความลึกขนาดเล็ก
รายการเครื่องมือที่มากมายของเราครอบคลุมการปรับใช้ที่หลากหลาย

ความลึกในการตัดสูงสุด

คุณลักษณะ