การเซาะร่อง / การตัด / การทำเกลียว

เครื่องมือการเซาะร่อง / การตัด
SEC-ด้ามเครื่องมือการเซาะร่อง
ซีรี่ส์ GND
11.0MB

เครื่องมือการทำเกลียว
SEC-ด้ามเครื่องมือการทำเกลียว
ซีรี่ส์ SSTE / SSTI
6.0MB

เครื่องมือการเซาะร่อง SUMIBORON
SUMIBORON
ซีรี่ส์ GWB
1.2MB