ภาคอุตสาหกรรม

Small Lathe Tools
SumiSmall Guidance
4.8MB

Tooling Solutions for
EV Traction System
1.8MB

Tooling Solutions for
AEROSPACE
9.8MB

Cast iron high-efficiency machining
SEC-
ซีรี่ส์ GoalMill
0.8MB

รีเมอร์แบบเปลี่ยนหัวได้
Sumi Reamer
ซีรี่ส์ SR
2.2MB