ภาคอุตสาหกรรม

Cast iron high-efficiency machining
SEC-
ซีรี่ส์ GoalMill
0.8MB

รีเมอร์แบบเปลี่ยนหัวได้
Sumi Reamer
ซีรี่ส์ SR
3.1MB

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอุตสาหกรรมหนัก
เม็ดมีดและด้าม
การกลึงงานหนัก
1.1MB