เครือข่ายโรงงานการผลิต (ญี่ปุ่น)

รูป: เครือข่ายโรงงานการผลิตญี่ปุ่น

สำนักงานใหญ่ของ Sumitomo Electric Hardmetal Corporation

1-1-1, Koyakita, Itami-shi, Hyogo 664-0016, Japan
หมายเลขโทรศัพท์: +81-72-772-4531

Hokkaido Sumiden Precision Co., Ltd.

776, Naie, Naie-cho, Sorachi-gun, Hokkaido 079-0304, Japan
หมายเลขโทรศัพท์: +81-125-65-5501
หมายเลขโทรสาร: +81-125-65-3349

Tohoku Sumiden Precision Co., Ltd.

10-1, Fukasaku, Miharu-machi, Tamura-gun, Fukushima, Japan
หมายเลขโทรศัพท์: +81-247-61-6325
(Start in Nov. 2017)

Tokai Sumiden Precision Co., Ltd.

2500-5, Oaza Ohgohara, Komono-cho, Mie-gun, Mie 510-1222, Japan
หมายเลขโทรศัพท์: +81-59-394-3170
หมายเลขโทรสาร: +81-59-394-3185

Kyushu Sumiden Seimitsu Ltd.

2374, Fukumo Oaza, Ohmachi-cho, Kishima-gun, Saga 849-2102, Japan
หมายเลขโทรศัพท์: +81-952-82-3225
หมายเลขโทรสาร: +81-952-82-3655