เครื่องมือตัดที่ทำจากเพชร / CBN

ผลิตภัณฑ์วัสดุเครื่องมือ

Sumitomo Electric ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเพชรซินเตอร์ "SUMIDIA" และเพชรผลึกเดียวสังเคราะห์ชั้นนำของโลก "SUMICRYSTAL"

ชนิด

วัสดุเครื่องมือเพชรซินเตอร์

  • "SUMIDIA WD" แม่พิมพ์เปล่า
  • "SUMIDIA BLANKS" เครื่องมือเปล่า

วัสดุเครื่องมือเพชรผลึกเดียวสังเคราะห์

  • "SUMICRYSTAL CD" แม่พิมพ์เปล่า
  • "SUMICRYSTAL UP" เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเปล่า
  • "SUMICRYSTAL PD" เดรสเซอร์เปล่า