ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

sumitool.com ดำเนินการโดยทั้ง Sumitomo Electric Industries, Ltd. และ Sumitomo Electric Hardmetal Corp.
โปรดทราบรายการต่อไปนี้ก่อนใช้ไซต์นี้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมดบน sumitool.com รวมถึงเอกสารและรูปภาพเป็นของ Sumitomo Electric Industries, Ltd., Sumitomo Electric Hardmetal Corp. หรือกลุ่มธุรกิจของเรา (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "บริษัทของเรา") เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้ของไซต์นี้ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำเอกสารบนไซต์นี้ ตราบใดที่ผู้ใช้ใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวและภายในเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เอกสารทำซ้ำที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้ประกาศลิขสิทธิ์ของบริษัทของเราตามที่แสดงไว้ข้างต้น

ยกเว้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไซต์นี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ ซึ่งได้มาจากลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สามหรือของบริษัทของเราแก่ผู้ใช้
นอกจากนี้ เงื่อนไขของการใช้เอกสารแต่ละรายการจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการระบุและกำหนดไว้

บริษัทของเราไม่รับประกันเอกสารและเนื้อหาใดๆ บนไซต์นี้ บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่พบในเอกสารบนไซต์นี้ ถ้ามี โปรดทราบว่าข้อมูลที่อยู่ในเอกสารบนไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับลิงก์

โดยหลักการแล้ว ผู้ใช้มีอิสระในการลิงก์ไปยังหน้าแต่ละหน้าบน sumitool.com ได้ตามที่ต้องการ
โปรดทราบรายการต่อไปนี้ แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ต้องแจ้งให้เราทราบถึงผลที่เกิดขึ้น

 • URL และเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดอย่าเชื่อมโยงลิงก์ในเฟรมและลิงก์ที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของผู้ลิงก์
 • บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อผู้ลิงก์ใดๆ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ชื่อผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้บน sumitool.com เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนภายในประเทศของ Sumitomo Electric Industries, Ltd. และ Sumitomo Electric Hardmetal Corp. (รวมถึงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนระหว่างประเทศบางรายการด้วย)

BNC200, BREAKMASTER, Brilliant Coat, CLEANCUT, DEX COATING, Dual Mill, GOALMILL, GSX MILL, H'sMULTI-DRILL, IGETALLOY, MULTIDRILL-IGETALLOY, IGETALLOYSEC, J flute, MULTI-DRILL, METAL SLASH MILL, NeoBall, SEC-MILL, SECMILL, Sumi Power Mill, Sumi Tool, SUMIBORON, SUMIBORON BNC, SUMICRYSTAL, SUMIDIA, SUMIDIA ECONOMY, SumiDrill, Sumi Dual Mill, SumiSmall, SUMI T-REX, SumiTurn, Sumiturn X-Bar Jet, SUMIUFO, SUPER FF COAT, SUPER ZX COAT, TES, UPMILL, WAVEBALL, WAVEMILL, ZXCOAT


              アップミル、イゲタロイ、イゲタロイセック、ウェーブボール、ウェーブミル、エースコート、オーロラコート、クリーンカット、スーパー FF コート、スーパー ZX コート、スミクリスタル、スミダイヤ、スミダイヤエコノミー、スミダイヤワンユース、スミドリル、スミパワーミル、スミボロン、スミボロン BNC、
スミボロンバインダレス CBN、スミボロンワンユース、ダントツ、つっきるくん、ネオボール、ネガポジ、ハイスマルチドリル、ブリリアントコート、ブレイクマスター、ヘリカルマスター、ポッキー、メタルスラシュミル、モールドフィニッシュマスター、ワンユース


              アップミル、イゲタロイ、イゲタロイセック、ウェーブボール、ウェーブミル、エースコート、オーロラコート、クリーンカット、スーパー FF コート、スーパー ZX コート、スミクリスタル、スミダイヤ、スミダイヤエコノミー、スミダイヤワンユース、スミドリル、スミパワーミル、スミボロン、スミボロン BNC、
スミボロンバインダレス CBN、スミボロンワンユース、ダントツ、つっきるくん、ネオボール、ネガポジ、ハイスマルチドリル、ブリリアントコート、ブレイクマスター、ヘリカルマスター、ポッキー、メタルスラシュミル、モールドフィニッシュマスター、ワンユース

โปรดทราบว่าข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า