ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

sumitool.com ดำเนินการโดยทั้ง Sumitomo Electric Industries, Ltd. และ Sumitomo Electric Hardmetal Corp.
โปรดทราบรายการต่อไปนี้ก่อนใช้ไซต์นี้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมดบน sumitool.com รวมถึงเอกสารและรูปภาพเป็นของ Sumitomo Electric Industries, Ltd., Sumitomo Electric Hardmetal Corp. หรือกลุ่มธุรกิจของเรา (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "บริษัทของเรา") เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้ของไซต์นี้ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำเอกสารบนไซต์นี้ ตราบใดที่ผู้ใช้ใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวและภายในเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เอกสารทำซ้ำที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้ประกาศลิขสิทธิ์ของบริษัทของเราตามที่แสดงไว้ข้างต้น

ยกเว้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไซต์นี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ ซึ่งได้มาจากลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สามหรือของบริษัทของเราแก่ผู้ใช้
นอกจากนี้ เงื่อนไขของการใช้เอกสารแต่ละรายการจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการระบุและกำหนดไว้

บริษัทของเราไม่รับประกันเอกสารและเนื้อหาใดๆ บนไซต์นี้ บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่พบในเอกสารบนไซต์นี้ ถ้ามี โปรดทราบว่าข้อมูลที่อยู่ในเอกสารบนไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับลิงก์

โดยหลักการแล้ว ผู้ใช้มีอิสระในการลิงก์ไปยังหน้าแต่ละหน้าบน sumitool.com ได้ตามที่ต้องการ
โปรดทราบรายการต่อไปนี้ แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ต้องแจ้งให้เราทราบถึงผลที่เกิดขึ้น

  • URL และเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดอย่าเชื่อมโยงลิงก์ในเฟรมและลิงก์ที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของผู้ลิงก์
  • บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อผู้ลิงก์ใดๆ

โปรดทราบว่าข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า