กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

  • CSR
  • กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
รูป: การประหยัดพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบโดย Sumitomo Electric Hardmetal Corp.

เราขอเชิญให้คุณดูและดาวน์โหลดรายงาน CSR ฉบับ 2023 ของเรา

รายงาน CSR


ลิงก์องค์กร

CSR