การพัฒนา

Sumitomo Electric Hardmetal Corp. เริ่มต้นโดยการเป็นแผนกหนึ่งของ Sumitomo Electric Industries, Ltd. ในปี 2003 องค์กรฯ ได้กลายเป็นธุรกิจอิสระหลังจากแยกจาก Sumitomo Electric Industries, Ltd. ในปัจจุบัน Sumitomo Electric Hardmetal Corp. ดูแลด้านการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ Sumitomo Electric Industries, Ltd. แผนกโลหะแข็งพิเศษ ดูแลด้านการวางแผนและการขายภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดประวัติเหตุการณ์หลักๆ ของบริษัทด้านล่างครอบคลุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นแผนกของ Sumitomo Electric Industries, Ltd. ไปจนถึงเมื่อเป็นอิสระในฐานะบริษัทใหม่

1927
Sumitomo Electric Wire & Cable Works (ในปัจจุบันคือ Sumitomo Electric Industries, Ltd.) เริ่ม การศึกษา/วิจัย ซีเมนต์คาร์ไบด์
1929
ประสบความสำเร็จในการผลิตแม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปเคเบิลและลวดซีเมนต์คาร์ไบด์สำหรับการใช้ส่วนบุคคล
1931
เริ่มการผลิตเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะซีเมนต์คาร์ไบด์ในฐานะ "IGETALLOY"
1941
เปิด Itami IGETALLOY Works
1964
ก่อตั้ง KYUSHU SEIMITSU KOGYO CO., LTD (ในปัจจุบันคือ KYUSHU SUMIDEN SEIMITSU LTD.)
1972
ก่อตั้ง Hokkaido Sumiden Precision Co., LTD (โรงงานผลิตเม็ดมีดที่ใช้แล้วเปลี่ยนทิ้งจำนวนมาก)
1977
เริ่มการผลิตและการตลาดเครื่องมือซินเตอร์ CBN ของ "SumiBoron"
1978
เริ่มการผลิตและการตลาดเครื่องมือเพชรซินเตอร์ของ "SumiDia"
1981
เริ่มธุรกิจการรีไซเคิลทังสเตนจากซีเมนต์คาร์ไบด์ที่ทิ้งแล้วโดยใช้วิธีการบำบัดด้วยสังกะสี
1984
ก่อตั้ง TOKAI PRECISION CO., LTD (ในปัจจุบันคือ TOKAI SUMIDEN PRECISION Co., Ltd.)
1985
ทำการค้าขายเพชรผลึกเดียวสังเคราะห์ที่ชื่อว่า "Sumicrystal"
1994
เริ่มการผลิตและการตลาดของชิ้นส่วนออปติกที่ตัดด้วยเลเซอร์
2003
Sumitomo Electric Hardmetal Corp. เริ่มดำเนินการ