หลักการ

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนการเติบโตของสังคมโดยการสร้างค่านิยมใหม่

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนการเติบโตของสังคมโดยการสร้างค่านิยมใหม่

  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในตลาดโลก
  • ตระหนักถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม
  • รักษาความน่าเชื่อถืออย่างสูงและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยืดหยุ่นและเปี่ยมไปด้วยพลัง
  • สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตชีวา ซึ่งพนักงานในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดสามารถแชร์ค่านิยมเดียวกันและเติบโตไปพร้อมกับความภาคภูมิใจ