เทคโนโลยี (คาร์ไบด์)

ซีเมนต์คาร์ไบด์ "IGETALLOY" เป็นโลหะที่มีทั้งความแข็ง เป็นที่สองรองจากเพชร และความเหนียวคล้ายกับเหล็กกล้า ด้วยประวัติที่ยาวนาน 80 ปีและเกรดที่มีอยู่มากมายซึ่งตอบสนองต่อการปรับใช้ที่หลากหลาย ซีเมนต์คาร์ไบด์จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่น

รายการผลิตภัณฑ์ IGETALLOY

รายการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการด้านการตัด

เครื่องมือการกลึง

เครื่องมืองานกัด

ดอกเอ็นมิลล์

ดอกสว่าน

เมื่อต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ IGETALLOY

รูป: 1. ผงวัตถุดิบ

ผงวัตถุดิบ

ใช้ผงวัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) และโคบอลต์ (Co)

รูป: 2. ผสม

ผสม

ใช้เครื่องผสมเพื่อผสมผงอย่างน้อยสองชนิดกับของเหลวเท่าๆ กัน

รูป: 3. การทำให้เป็นเม็ด

การทำให้เป็นเม็ด

ของเหลวที่ผสมแล้วจะถูกพ่นผ่านหัวฉีดไปสู่บรรยากาศแก๊สอุณหภูมิสูงสำหรับการทำให้แห้ง ดังนั้นจึงผลิตเป็นผงเม็ดๆ อย่างสมบูรณ์

รูป: 4. อัด

อัด

ผงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วถูกใส่ลงในแม่พิมพ์ของเครื่องอัด และรูปร่างที่กำหนดก็จะเกิดขึ้นด้วยการใช้แรงกด

รูป: 5. เผาผนึก

การเผาผนึก

เผารูปร่างที่กดแล้วในระยะเวลาหนึ่งที่อุณหภูมิสูงจะได้ซีเมนต์คาร์ไบด์ (ผลิตภัณฑ์ซินเตอร์)

รูป: 6. ขั้นสุดท้าย

ขั้นสุดท้าย

การผลิตจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากผ่านการเจียขั้นสุดท้ายด้วยหินเจียเพชร และกระบวนการตรวจสอบครั้งสุดท้าย