วัสดุคาร์ไบด์

 
แท่งซีเมนต์คาร์ไบด์เปล่า
0.6MB

 
ใบมีดซีเมนต์คาร์ไบด์แบบบาง
0.3MB

 
แผ่นซีเมนต์คาร์ไบด์เปล่า
0.1MB