ดอกสว่าน

Coated Carbide Drills
MULTIDRILL
ซีรี่ส์ NeXEO MDE
1.7MB

ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบผิวสำหรับการปาดหน้าเป็นจุด
หลายดอกสว่านแบน
ซีรี่ส์ MDF
0.8MB

Coated Carbide Drills for Stainless Steel
MULTIDRILL
ซีรี่ส์ MDM
1.9MB

ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็ง
Super Multi Drill
ซีรี่ส์ GS / HGS / WGS
3.1MB

ดอกสว่านคาร์ไบด์ที่มีความแข็งประสิทธิภาพสูง
หลายดอกสว่านความแข็งแกร่งสูง
ซีรี่ส์ HX / HY
7.4MB

ดอกสว่านเม็ดมีดถอดเปลี่ยนได้
SumiDrill
ซีรี่ส์ WDX
2.6MB

ดอกสว่านเคลือบผิว DLC สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
Super Multi Drill
ซีรี่ส์ NHGS
1.1MB

รีเมอร์แบบเปลี่ยนหัวได้
Sumi Reamer
ซีรี่ส์ SR
3.1MB

ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งประสิทธิภาพสูงสำหรับการเจาะช่องลึก
Super Multi Drill
ซีรี่ส์ XHGS
0.8MB

ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งประสิทธิภาพสูงสำหรับการเจาะช่องลึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ดอกสว่านยาวขนาดเล็ก
ซีรี่ส์ MLDH
5.6MB

เครื่องมือ Plunging
SEC-Plunge Drill / SEC-Plunge Mill
ซีรี่ส์ PDL / PCT
2.2MB

Solid Carbide Reamer
SumiReamer
ซีรี่ส์ SSR
0.8MB