คัตเตอร์งานกัด

Low Resistance Tangential Insert Slotting Cutter
SEC-Sumi Dual Mill
ซีรี่ส์ TGC
1.6MB

High-efficiency and High-rigidity Radius Milling Cutter
SEC-Wave Radius Mill
ซีรี่ส์ RSE
0.9MB

High efficiency shoulder milling cutter
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WSE
0.9MB

High-Precision Shoulder Milling Cutter for General Purpose
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WEZ
5.0MB

High-Productivity High-Feed Cutter for Rough Milling
SEC-Sumi Dual Mill
ซีรี่ส์ DMSL/ซีรี่ส์ DMSW
1.6MB

New Generation of Coated Carbide Grades for Milling
XCU2500/XCK2000/XCS2000
1.9MB

High Efficiency and High Precision Tangential Shoulder Milling Cutter
SEC-Sumi Dual Mill
ซีรี่ส์ TSX
4.9MB

Milling Cutter for High-Efficient General Milling
SEC-Sumi Dual Mill
ซีรี่ส์ DFC
7.8MB

กระบวนการปาดหน้าแบบทั่วไปและลาดเอียงสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WGX
1.6MB

คัตเตอร์งานกัดบ่าความเที่ยงตรงสูงและคุณภาพสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WFX
3.2MB

สำหรับผิวสำเร็จประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WEX
7.0MB

คัตเตอร์งานกัดสำหรับงานกัดผิวทั่วไปประสิทธิภาพสูง
SEC-Sumi Dualmill
ซีรี่ส์ DGC
1.3MB

Radiusmill สำหรับโลหะผสมพิเศษ
SEC-WaveRadiusMill
ซีรี่ส์ RSX
3.4MB

High-speed, High-efficiency Cutter for Non-ferrous Metals
SEC-WAVEMILL
ซีรี่ส์ WAX
0.8MB

คัตเตอร์งานกัดความเร็วสูงสำหรับอะลูมิเนียม
ซีรี่ส์ RF / SRF
0.7MB

เกรดเคลือบผิวสำหรับงานกัด
Ace Coat
ACP100/200/300 ACK200/300
1.6MB

Cast iron high-efficiency machining
SEC-
ซีรี่ส์ GoalMill
0.8MB

เครื่องมือ Plunging
SEC-Plunge Drill / SEC-Plunge Mill
ซีรี่ส์ PDL / PCT
1.1MB

หัวกัดประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอย
ซีรี่ส์ ANX
2.1MB

คัตเตอร์งานกัดประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียม
ซีรี่ส์ HF
4.8MB

ดอกเอ็นมิลล์หัวเปลี่ยนได้
SEC-
เครื่องมือโมดูลาร์
2.7MB