คัตเตอร์งานกัด

New Generation of Coated Carbide Grades for Milling
XCU2500/XCK2000
1.8MB

High-Precision Shoulder Milling Cutter for General Purpose
SEC-WAVEMILL
ซีรี่ส์ WEZ
2.3MB

High-Precision Shoulder Milling Cutter for General Purpose
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WEZ สำหรับเครื่องจักร ขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task)
1.6MB

หัวกัดประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอย
ซีรี่ส์ ANX
2.6MB

High Efficiency and High Precision Tangential Shoulder Milling Cutter
SEC-Sumi Dual Mill
ซีรี่ส์ TSX
3.7MB

Milling Cutter for High-Efficient General Milling
SEC-Sumi Dual Mill
ซีรี่ส์ DFC
3.3MB

กระบวนการปาดหน้าแบบทั่วไปและลาดเอียงสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WGX
17.2MB

คัตเตอร์งานกัดบ่าความเที่ยงตรงสูงและคุณภาพสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WFX
8.1MB

สำหรับผิวสำเร็จประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WEX
2.4MB

คัตเตอร์งานกัดสำหรับงานกัดผิวทั่วไปประสิทธิภาพสูง
SEC-Sumi Dualmill
ซีรี่ส์ DGC
6.4MB

Radiusmill สำหรับโลหะผสมพิเศษ
SEC-WaveRadiusMill
ซีรี่ส์ RSX
7.1MB

Cast iron high-efficiency machining
SEC-
ซีรี่ส์ GoalMill
0.8MB

คัตเตอร์งานกัดประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียม
ซีรี่ส์ HF
4.8MB

คัตเตอร์งานกัดความเร็วสูงสำหรับอะลูมิเนียม
ซีรี่ส์ RF / SRF
1.5MB

ดอกเอ็นมิลล์หัวเปลี่ยนได้
SEC-
เครื่องมือโมดูลาร์
7.3MB

เครื่องมือ Plunging
SEC-Plunge Drill / SEC-Plunge Mill
ซีรี่ส์ PDL / PCT
2.2MB

เกรดเคลือบผิวสำหรับงานกัด
Ace Coat
ACP100/200/300 ACK200/300
3.4MB

คัตเตอร์งานกัดประสิทธิภาพสูงสำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสม
ชนิด HF-BBT30
1.6MB