คัตเตอร์งานกัด

High Efficiency and High Precision Tangential Shoulder Milling Cutter
SEC-Sumi Dual Mill
ซีรี่ส์ TSX
15.0MB

กระบวนการปาดหน้าแบบทั่วไปและลาดเอียงสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WGX
17.2MB

คัตเตอร์งานกัดบ่าความเที่ยงตรงสูงและคุณภาพสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WFX
3.3MB

สำหรับผิวสำเร็จประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
SEC-WaveMill
ซีรี่ส์ WEX
3.3MB

คัตเตอร์งานกัดสำหรับงานกัดผิวทั่วไปประสิทธิภาพสูง
SEC-Sumi Dualmill
ซีรี่ส์ DGC
6.4MB

Radiusmill สำหรับโลหะผสมพิเศษ
SEC-WaveRadiusMill
ซีรี่ส์ RSX
2.8MB

Cast iron high-efficiency machining
SEC-
ซีรี่ส์ GoalMill
2.8MB

คัตเตอร์งานกัดประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียม
ซีรี่ส์ HF
9.8MB

คัตเตอร์งานกัดความเร็วสูงสำหรับอะลูมิเนียม
ซีรี่ส์ RF / SRF
1.5MB

ดอกเอ็นมิลล์หัวเปลี่ยนได้
SEC-
เครื่องมือโมดูลาร์
7.3MB

เครื่องมือ Plunging
SEC-Plunge Drill / SEC-Plunge Mill
ซีรี่ส์ PDL / PCT
2.2MB

เกรดเคลือบผิวสำหรับงานกัด
Ace Coat
ACP100/200/300 ACK200/300
3.4MB

คัตเตอร์งานกัดประสิทธิภาพสูงสำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสม
ชนิด HF-BBT30
1.6MB