การเซาะร่อง / การตัด / การทำเกลียว

เครื่องมือการเซาะร่อง / การตัด
SEC-ด้ามเครื่องมือการเซาะร่อง
ซีรี่ส์ GND
4.3MB

SEC-ด้ามมีดเซาะร่อง
ซีรี่ส์ SSH
0.5MB

เครื่องมือการทำเกลียว
SEC-ด้ามเครื่องมือการทำเกลียว
ซีรี่ส์ SSTE / SSTI
2.8MB

เครื่องมือการเซาะร่อง SUMIBORON
SUMIBORON
ซีรี่ส์ GWB
1.2MB