การรีไซเคิลเครื่องมือคาร์ไบด์

  • CSR
  • การรีไซเคิลเครื่องมือคาร์ไบด์

Sumitomo Electric Group มีระบบภายในที่สมบูรณ์ ซึ่งทำการรีไซเคิลปริมาณรวมเกือบทั้งหมดของซีเมนต์คาร์ไบด์ เม็ดมีด ดอกสว่าน และดอกเอ็นมิลล์ เป็นต้น (100% ถูกขายภายในประเทศ)
หน้านี้จะแนะนำว่าทังสเตน ซึ่งเป็นหนึ่งในวัสดุหลักสำหรับเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ อยู่ในตำแหน่งใดในปัจจุบัน และวิธีที่ Sumitomo Electric Group เข้าร่วมในกิจกรรมรีไซเคิล

เครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ทำจากอะไร

เครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการแปรรูปโลหะในอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องบิน ประมาณ 90% ของเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ทำมาจากโลหะหายากที่เรียกว่า "ทังสเตน (W)"

สารประกอบของเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ทั่วไป W ทังสเตน 90% เครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ประกอบด้วยมวลของทังสเตน

เครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ต่างๆ ที่ทำจากโลหะหายาก

รูป: เครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ต่างๆ ที่ทำจากโลหะหายาก

ตำแหน่งที่ตั้งและปริมาณทรัพยากรทังสเตน ซึ่งเป็นวัสดุหลักของเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์

แหล่งที่มาของทังสเตนที่ใช้สำหรับเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์กระจายอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบตามที่แสดงในรูปด้านล่าง และประเทศเป้าหมายก็มีจำกัด ประเทศญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าปริมาณรวม และมีความเสี่ยงด้านอุปทานของทรัพยากรนี้อยู่เสมอ

รูป: ตำแหน่งที่ตั้งและปริมาณทรัพยากรทังสเตน ซึ่งเป็นวัสดุหลักของเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์

แหล่งที่มา: Mineral Commodity Summaries 2013

อัตราส่วนปริมาณการใช้ทังสเตนในประเทศหลัก

เนื่องจากทังสเตนทนทานต่อความร้อนและจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะเป็นโลหะ ประเทศหลักส่วนใหญ่ในโลกใช้วัสดุนี้สำหรับการผลิตเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์

รูป: อัตราส่วนปริมาณการใช้ทังสเตนในประเทศหลัก แหล่งที่มา: INTERNATIONAL TUNGSTEN INDUSTRY ASSOCIATION

ทังสเตนใช้ในอะไรบ้างนอกเหนือจากเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทังสเตนจะใช้สำหรับเครื่องมือซีเมนต์คาร์ไบด์ ยังมีการนำโลหะนี้ไปปรับใช้อีกจำนวนมากในชีวิตประจำวันของเรา

รูป: ชิ้นส่วนสร้างแรงสั่นสะเทือนในโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชิ้นส่วนสร้างแรงสั่นสะเทือนในโทรศัพท์เคลื่อนที่

รูป: แผงระบายความร้อนของ PC

แผงระบายความร้อนของ PC

รูป: ไส้หลอดของหลอดไฟฟ้า

ไส้หลอดของหลอดไฟฟ้า

รูป: สร้อยคอและแหวน

สร้อยคอและแหวน

CSR