เลเซอร์ออปติก

สำหรับกระบวนการทางเลเซอร์ CO2
เลเซอร์ออปติกแบบ CO2
4.0MB

สำหรับเลเซอร์โหมดเดียว / ไม่โฟกัส
ความลึกของโฟกัสยาว
ตัวเปลี่ยนลำแสง DOE (LFD-DOE)
1.1MB

สำหรับเลเซอร์โหมดเดียว
ตัวเปลี่ยนลำแสง
1.3MB

สำหรับแก้ไขความพร่า
เลนส์โค้งแบน
1.1MB

Diffractive Optical Element
ตัวแยกลำแสงแบบกระจาย
2.0MB

สำหรับกระบวนการทางเลเซอร์
เลนส์ F-Theta ประสิทธิภาพสูง
1.1MB