การเลือกลายหน้ามีด (ลบ)

คำอธิบาย

รูป: คำอธิบาย

ตัดละเอียดมาก

 • รูป: รุ่น FB
 • รูป: รุ่น FA
 • รูป: รุ่น FL
 • รูป: รุ่น FE

เก็บผิวละเอียด

 • รูป: รุ่น LU
 • รูป: รุ่น SU
 • รูป: รุ่น SE
 • รูป: รุ่น EF
 • รูป: รุ่น LUW
 • รูป: รุ่น SEW
 • รูป: รุ่น FX
 • รูป: รุ่น FY
 • รูป: รุ่น FT

งานตัดเบา-ปานกลาง

 • รูป: รุ่น SJ
 • รูป: รุ่น ST
 • รูป: รุ่น GX
 • รูป: รุ่น SX
 • รูป: รุ่น EX
 • รูป: รุ่น UP

สำหรับงานตัดปานกลาง

 • รูป: รุ่น GU
 • รูป: รุ่น GE
 • รูป: รุ่น UX
 • รูป: รุ่น UG
 • รูป: รุ่น EG
 • รูป: รุ่น UM
 • รูป: รุ่น GUW

ปานกลาง-หยาบ

 • รูป: รุ่น EM
 • รูป: รุ่น MU
 • รูป: รุ่น ME
 • รูป: รุ่น MX
 • รูป: รุ่น UZ
 • รูป: รุ่น GZ
 • รูป: รุ่น HM
 • รูป: รุ่น MM

งานตัดหยาบ-ตัดหนัก

 • รูป: รุ่น HG
 • รูป: รุ่น MP
 • รูป: รุ่น HP
 • รูป: รุ่น HU
 • รูป: รุ่น HW
 • รูป: รุ่น HF

เก็บผิวละเอียด(งานตัดอะลูมิเนียมอัลลอย)

 • รูป: รุ่น AX

เก็บผิวละเอียด(งานตัดเหล็กชุบแข็ง)

 • รูป: รุ่น GH

งานลบคม

 • รูป: รุ่น C