การเลือกลายหน้ามีด (ลบ)

คำอธิบาย

รูป: คำอธิบาย

ขั้นสุดท้ายที่ละเอียด

 • รูป: ชนิด FA
 • รูป: ชนิด FL

ขั้นสุดท้าย

 • รูป: ชนิด LU
 • รูป: ชนิด SP
 • รูป: ชนิด SU
 • รูป: ชนิด SE
 • รูป: ชนิด EF
 • รูป: ชนิด LUW
 • รูป: ชนิด SEW
 • รูป: ชนิด FX
 • รูป: ชนิด FY
 • รูป: ชนิด FT

ละเอียดถึงปานกลาง

 • รูป: ชนิด SJ
 • รูป: ชนิด ST
 • รูป: ชนิด GX
 • รูป: ชนิด SX
 • รูป: ชนิด EX
 • รูป: ชนิด UP

ปานกลาง

 • รูป: ชนิด GU
 • รูป: ชนิด GE
 • รูป: ชนิด UX
 • รูป: ชนิด UG
 • รูป: ชนิด EG
 • รูป: ชนิด UM
 • รูป: ชนิด GUW

ปานกลางถึงหยาบ

 • รูป: ชนิด EM
 • รูป: ชนิด MU
 • รูป: ชนิด ME
 • รูป: ชนิด MX
 • รูป: ชนิด UZ
 • รูป: ชนิด GZ
 • รูป: ชนิด HM
 • รูป: ชนิด MM

หยาบถึงหยาบมาก

 • รูป: ชนิด HG
 • รูป: ชนิด MP
 • รูป: ชนิด HP
 • รูป: ชนิด HU
 • รูป: ชนิด HW
 • รูป: ชนิด HF

สำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสม

 • รูป: ชนิด AX

สำหรับเหล็กชุบแข็ง

 • รูป: ชนิด GH

การลบมุม

 • รูป: ชนิด C