การเลือกลายหน้ามีด (บวก)

คำอธิบาย

รูป: คำอธิบาย

ขั้นสุดท้ายถึงละเอียด (คลาส M)

 • รูป: ชนิด FB
 • รูป: ชนิด LU
 • รูป: ชนิด LUW
 • รูป: ชนิด FP
 • รูป: ชนิด FK

ละเอียดถึงปานกลาง (คลาส M)

 • รูป: ชนิด LB
 • รูป: ชนิด SU
 • รูป: ชนิด SS
 • รูป: ชนิด US
 • รูป: ชนิด MU
 • รูป: ชนิด SF
 • รูป: ชนิด UJ

ขั้นสุดท้ายถึงละเอียด (คลาส G ที่มีลายหน้ามีดคม)

 • รูป: ชนิด FW
 • รูป: ชนิด FX
 • รูป: ชนิด FY
 • รูป: ชนิด W
 • รูป: ชนิด SD
 • รูป: ชนิด SDW

ขั้นสุดท้ายถึงละเอียด (คลาส G)

 • รูป: ชนิด FC
 • รูป: ชนิด SI
 • รูป: ชนิด SC

เม็ดมีดกลม

 • รูป: ชนิด RX
 • รูป: ชนิด RH
 • รูป: ชนิด RP
 • รูป: ชนิด RD

สำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสม

 • รูป: ชนิด AW
 • รูป: ชนิด AG
 • รูป: ชนิด AY