เทคโนโลยี (CBN/PCD)

"SUMIBORON" โดยหลักคือ CBN (Cubic Boron Nitride) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่มีการเพิ่มสารยึดติดเซรามิกพิเศษ และถูกซินเตอร์ภายใต้แรงดันและอุณหภูมิสูงมาก ในทางกลับกัน "SUMIDIA" คือเพชรซินเตอร์อัดแน่นที่มีความหนาแน่นสูงของอนุภาคเพชรละเอียดพิเศษวัสดุทั้งสองชนิดนี้มีความทนทานและความแข็งแกร่งสูง พร้อมด้วยการทนทานต่อความร้อนที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเครื่องมือทั่วไป

รูปผลิตภัณฑ์

SUMIBORON

การกลึงเหล็กชุบแข็งด้วยเม็ดมีด SUMIBORON

งานกัดเหล็กหล่อด้วยเม็ดมีด SUMIBORON

SUMIDIA

การกลึงอะลูมิเนียมแบบต่อเนื่องด้วยเม็ดมีด SUMIDIA

งานกัดอะลูมิเนียมด้วยเม็ดมีด SUMIDIA

การผลิตผลิตภัณฑ์ SUMIBORON/SUMIDIA

รูป: 1. ใส่วัตถุดิบ

การใส่วัตถุดิบ

มีการเพิ่มวัสดุยึดติดพิเศษลงใน CBN หรือผงวัตถุดิบเพชร จากนั้นส่วนผสมถูกเติมลงในแคปซูลพร้อมด้วยตัวสนับสนุนคาร์ไบด์

รูป: 2. ซินเตอร์ภายใต้แรงดันและอุณหภูมิสูงมาก

การซินเตอร์ภายใต้แรงดันและอุณหภูมิสูงมาก

ด้วยการใช้เครื่องมือแรงดันสูงมากและอุณหภูมิสูงมาก ผง CBN (เพชร) พร้อมด้วยวัสดุยึดติดถูกซินเตอร์ที่สภาวะอย่างน้อย 5 GPa ที่ 1,400 ถึง 1,500 ℃

รูป: 3. เครื่องเจาะกระแทก

การตัดแบบเปล่า

ซินเตอร์อัดแน่นเปล่าถูกตัดเป็นรูปร่างที่ต้องการสำหรับการปรับใช้เฉพาะโดยการตัดด้วยลวดจ่ายประจุไฟฟ้า

รูป: 4. การเชื่อมติด

การเชื่อมติด

ซินเตอร์อัดแน่นเปล่าที่ถูกตัดแล้วจะถูกเชื่อมติดกับซีเมนต์คาร์ไบด์หรือเหล็กกล้า เป็นต้น

รูป: 5. การตัดขั้นสุดท้าย

การตัดขั้นสุดท้าย

ผลิตภัณฑ์ที่มีซินเตอร์อัดแน่นเปล่าเชื่อมติดแล้วจะไปยังการเจียขั้นสุดท้าย

รูป: 6. ขั้นสุดท้าย

เสร็จสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย