ศูนย์บริการทางด้านเทคนิคทูล

รูป:ศูนย์บริการทางด้านเทคนิคทูล

ความเชี่ยวชาญของ Sumitomo Electric ก้าวหน้าไปพร้อมกับลูกค้า

Sumitomo Electric นำเสนอบริการทางด้านเทคนิคทูลที่เป็นระบบให้กับ ลูกค้าเพื่อรับประกันความพึงพอใจต่อความต้องการด้านการตัดของลูกค้า ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการทางด้านเทคนิคทูลในหลายพื้นที่เพื่อ ความสะดวกในการให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าของเรา
เราให้การสนับสนุนความเชี่ยวชาญของลูกค้าของเราเป็นอย่างยิ่งโดยผ่านหลักสูตร การเรียนรู้ การตัดทดสอบ และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่ ศูนย์บริการทางด้านเทคนิคทูล รวมถึงการวินิจฉัยสายกระบวนการผลิตและ การนำเสนอเครื่องมือผ่านการเยี่ยมชมของลูกค้า

รูป:ความเชี่ยวชาญของ Sumitomo Electric ก้าวหน้าไปพร้อมกับลูกค้า

ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ของศูนย์บริการทางด้านเทคนิคทูล

มีศูนย์บริการทางด้านเทคนิคทูลในหลายตำแหน่งทั่วโลก