เลเซอร์ออปติก

เลนส์

เลนส์ที่ดูดกลืนลำแสงเลเซอร์น้อยที่สุด ซึ่งมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของกระบวนการ และได้รับความสนใจสูงจากความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพและราคา เรามีเลนส์ที่หลากหลาย เช่น เลนส์ที่ด้านหนึ่งนูนด้านหนึ่งเรียบปกติ เลนส์นูนข้างเว้าข้าง เลนส์โค้งแบน ซึ่งให้เลนส์ที่รวมลำแสงได้ดีและทนทานต่อความดัน ที่ใช้สำหรับเครื่องที่ดำเนินการด้วยเลเซอร์

เลนส์

วัสดุ

Zinc Selenide (ZnSe) เป็นวัสดุที่ใช้บ่อยที่สุดเนื่องจากมีความโปร่งแสงต่อลำแสงเลเซอร์ CO2 อินฟราเรดสูง (ค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดกลืนแสงน้อย) และส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้

รูปร่าง

จะใช้เลนส์โค้งแบน เลนส์ที่ด้านหนึ่งนูนด้านหนึ่งเรียบ หรือเลนส์นูนข้างเว้าข้าง ยิ่งความยาวโฟกัสยาวมากขึ้นเท่าไหร่ เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดก็ยิ่งใหญ่ขึ้นและความลึกของโฟกัสก็ยิ่งยาวขึ้น โปรดเลือกเลนส์ตามชิ้นงาน เมื่อใช้แก๊สที่มีแรงดันสูงในกระบวนการตัด โปรดเลือกความหนาตามแรงดันของแก๊ส

เลนส์ F-Theta

เลนส์ F-Theta

เลนส์ F-Theta ประสิทธิภาพสูง

เลนส์นี้โฟกัสลำแสงเลเซอร์ที่สแกนด้วยเครื่องสแกน เป็นต้น และใช้สำหรับการเจาะขนาดเล็กความเร็วสูงของแผ่นวงจรพิมพ์ การทำเครื่องหมายความเร็วสูงของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเรซิน เป็นต้น

อุปกรณ์ขยายลำแสง

อุปกรณ์ขยายลำแสง

ใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของแสงตกกระทบไปยังเลนส์หรือควบคุมการกระจายของแสงในระหว่างการนำส่งลำแสงเลเซอร์ในระยะยาว มีสองชนิดได้แก่ ชนิดกำลังขยายคงที่และชนิดกำลังขยายเปลี่ยนแปลงได้ (ย่อ/ขยาย)

จานสะท้อน

จานสะท้อนมีทั้งความทนทานและความเชื่อถือได้ในการส่งผ่านลำแสงเลเซอร์พลังสูงโดยไม่ลดคุณภาพของลำแสงลง

จานสะท้อน

วัสดุ

เมื่อคำนึงถึงความเที่ยงตรงทางออปติกแล้ว Copper (Cu) และ Silicon (Si) จะถูกนำมาใช้ เนื่องจากมีคุณลักษณะในกระบวนการชั้นเลิศสำหรับความเที่ยงตรงทางออปติกและการนำความร้อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับประสิทธิภาพในการทำให้เย็น สำหรับชิ้นส่วนที่การยึดติดของวิธีการสปัตเตอริงมีความเข้มข้น จะมีการใช้ โมลิบดีนัม (Mo) ซึ่งมีคุณลักษณะทางวัสดุของจุดหลอมเหลวสูงและมีความแข็งสูง

เคลือบผิว

มีการเคลือบผิวที่หลากหลายบนผิวจานสะท้อนเพื่อรักษาการสะท้อนกลับและปรับปรุงการควบคุมโพลาไรเซชันและความทนทาน การเลือกชนิดการเคลือบผิวตามการใช้งานและสภาพแวดล้อมของการใช้งานเป็นสิ่งจำเป็น

จานสะท้อนแบบพาราโบลา

จานสะท้อนแบบพาราโบลา

เหมาะสำหรับการโฟกัสแสงเลเซอร์พลังสูงที่มากกว่า 5 kW จะใช้ทองแดง (Cu) เป็นวัสดุหลักเนื่องจากคุณสมบัติการนำความร้อนที่ยอดเยี่ยม และสามารถเข้ากระบวนการตัดเที่ยงตรงพิเศษได้ นอกจากนี้ ยังอาจใช้อลูมิเนียม (Al) สำหรับบางชิ้นส่วนที่ต้องการให้น้ำหนักเบามากขึ้น สำหรับการเคลือบผิว จะนิยมใช้ ทองคำ (Au) เนื่องจากมีการสะท้อนกลับ การนำความร้อน และความทนทานที่ดี และใช้โมลิบดีนัม (Mo) ซึ่งมีคุณลักษณะทางวัสดุของจุดหลอมเหลวสูงและความแข็งสูง สำหรับชิ้นส่วนที่มีการกระจายติดด้านหลังมาก