การเลือกลายหน้ามีด (ช่วงการปรับใช้)

ชนิดลบ

 • รูป: ละเอียดถึงขั้นสุดท้ายมาตรฐานละเอียดถึงขั้นสุดท้ายมาตรฐาน
 • รูป: การตัดขั้นสุดท้ายถึงละเอียดการตัดขั้นสุดท้ายถึงละเอียด
 • รูป: เม็ดมีดไวเปอร์เม็ดมีดไวเปอร์
 • รูป: ความเที่ยงตรงสูงความเที่ยงตรงสูง (เม็ดมีดคม)
 • รูป: การตัดปานกลางการตัดปานกลาง
 • รูป: การตัดหยาบการตัดหยาบ
 • รูป: หยาบถึงหยาบมากหยาบถึงหยาบมาก
  (IC ø15.875 ถึง 19.05 มม.)
 • รูป: หยาบถึงหยาบมากหยาบถึงหยาบมาก
  (IC ø25.4 มม.)
 • รูป: หยาบถึงหยาบมากหยาบถึงหยาบมาก
  (IC ø31 มม.)

ชนิดลบ (ตามวัสดุที่ใช้งาน)

 • รูป: สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
 • รูป: สำหรับเหล็กหล่อสำหรับเหล็กหล่อ
 • รูป: สำหรับโลหะผสมพิเศษสำหรับโลหะผสมพิเศษ
 • รูป: สำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสมสำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสม
 • รูป: สำหรับเหล็กชุบแข็งสำหรับเหล็กชุบแข็ง

ชนิดบวก

 • รูป: การตัดขั้นสุดท้ายถึงละเอียดการตัดขั้นสุดท้ายถึงละเอียด (คลาส M)
 • รูป: การตัดละเอียดถึงปานกลางการตัดละเอียดถึงปานกลาง (คลาส M)
 • รูป: ลายหน้ามีดคม ลายหน้ามีดคม (คลาส G)
 • รูป: ลายหน้ามีดลายหน้ามีด (คลาส G)
 • รูป: ชนิดกลมชนิดกลม (IC สูงสุด ø12.7 มม.)
 • รูป: สำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสมสำหรับโลหะอะลูมิเนียมผสม

CBN / PCD

 • รูป: CBNCBN (สำหรับเหล็กชุบแข็ง)
 • รูป: CBNCBN (สำหรับการขจัดชั้นคาร์บอน)
 • รูป: PCDPCD