CAD-ข้อมูล ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DIN4000 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

CAD-ข้อมูล ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DIN4000 (2D: ไฟล์ dxf และ 3D: ไฟล์ stp) รวมถึงมิติเครื่องมือในรูปแบบไฟล์ csv พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วในขณะนี้

หน้าดาวน์โหลดข้อมูล CAD

*ข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ ถ้าคุณต้องการข้อมูลที่ไม่มีในเวบไซต์นี้ โปรดติดต่อเราโดยตรง

*โดยทั่วไปแล้ว จะมีเฉพาะข้อมูลเวอร์ชันมือขวาของ CAD-ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานในทั้งมือขวาและซ้าย

*เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูล จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ปรับใช้กับไฟล์ dxf และ stp ได้

 หน้าดาวน์โหลดข้อมูล CAD คลิกที่นี่