การพัฒนาและการเปิดตัวรุ่นเพิ่มหัวคัตเตอร์ชนิดโมดูล่าร์ ซีรีส์ "ALNEX™ ANX" คัตเตอร์ PCD ประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอย

  • ข่าวล่าสุด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาและการเปิดตัวรุ่นเพิ่มหัวคัตเตอร์ชนิดโมดูล่าร์ ซีรีส์ "ALNEX™ ANX" คัตเตอร์ PCD ประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอย

Sumitomo Electric Industries, Ltd (สำนักงานใหญ่: เขตจูโอ โอซาก้า, ประธาน: โอซามุ อิโนะอุเอะ, ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") การพัฒนาและการเปิดตัวรุ่นเพิ่มหัวคัตเตอร์ชนิดโมดูล่าร์ซีรีส์ "ALNEX™ ANX" คัตเตอร์ PCD ประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยเมื่อเดือนเมษายน 2563

หลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มให้ความสำคัญกับชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาเป็นหลักเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้อัตราการใช้โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมอัลลอย เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดชิ้นส่วนเหล่านี้ให้ดีกว่าเดิมคือ เครื่องมือที่สามารถใช้ได้ที่รอบความเร็วสูง เงื่อนไขการตัดที่ให้ประสิทธิภาพสูง และเครื่องมือที่มี น้ำหนักเบาเพื่อรองรับการใช้งานกับชุดอุปกรณ์ตัดขนาดเล็ก

บริษัทฯ จึงตอบสนองต่อความจำเป็นดังกล่าวด้วยการเปิดตัว "ALNEX™ ANX" คัตเตอร์ PCD ประสิทธิภาพสูงสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยออกสู่ตลาดเมื่อเดือนเมษายน 2562

คัตเตอร์ชนิด Shell มีจำนวนฟันให้เลือกใช้หลากหลายมากมายในทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (แคตตาล็อก 18 ฉบับ) นอกจากนี้ ยังมีซีรีส์คัตเตอร์ชนิดก้านขนาด Φ25, Φ30 และ Φ50 มม. ให้เลือกใช้ (แคตตาล็อก 6 ฉบับ) พร้อมจำนวนฟันที่หลากหลายสำหรับคัตเตอร์ขนาด Φ32 และ Φ40 มม. (แคตตาล็อก 2 ฉบับ) และชนิดโมดูล่าร์แบบใหม่ (แคตตาล็อก 7 ฉบับ) บริษัทฯ ยังเพิ่มรุ่น รัศมีปลายใบมีด 0.8 มม. (แคตตาล็อก 1 ฉบับ) เพื่อรองรับการตัดหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรม ยานยนต์ อากาศยาน และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

anx_ex.jpg

ALNEX ™ ANX

1. คุณสมบัติ

การกัดประสิทธิภาพสูง/รอบความเร็วสูง

ด้วยวิธีการยึดใบมีดที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้คัตเตอร์มีรูปแบบหลายคมตัดด้วยอัตรา 4.5 ฟัน ต่อหนึ่งนิ้ว พร้อมประสิทธิภาพการตัดสูงด้วยอัตราการตัดตั้งแต่ 30,000 มม./นาทีขึ้นไป นอกจากนี้ แรงหนีศูนย์ที่รอบความเร็วสูงยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนของขอบคมตัด ชิ้นงานจึงมี ความเที่ยงตรงสูง

น้ำหนักเบายิ่งกว่า

ตัวเรือนใช้อะลูมิเนียมอัลลอย คัตเตอร์จึงมีน้ำหนักเพียง 1.0 กก. หรือน้อยกว่า แม้ว่าจะเป็น รุ่นใบมีดขนาด Φ100 มม. และยังพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานกับชุดอุปกรณ์การตัดขนาดเล็ก ด้วยเช่นกัน

การควบคุมเศษตัดที่ดีขึ้น

การใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นการขึ้นรูปคาร์ไบด์ช่วยให้ควบคุมเศษตัดได้ดีกว่าเดิม พร้อมมีการใช้ สารหล่อเย็น* ฉีดส่วนขอบคมตัดทั่วใบมีด SUMIDIA™ ด้วยแรงดันสูงอย่างคงที่

2. รายการผลิตภัณฑ์

  • ตัวเรือน: เพิ่มแคตตาล็อก 33 ฉบับ (ทั้งหมด 70 ฉบับ)

ANXS รุ่น

ใหม่

ใบมีดขนาด Φ25 ถึง Φ40 มม.

(โมดูล่าร์)

จำนวนแคตตาล็อก 7 ฉบับ

(ทั้งหมด 7 ฉบับ)

ใหม่

ใบมีดขนาด Φ25 ถึง Φ50 มม.

(แบบมีก้าน)

จำนวนแคตตาล็อก 8 ฉบับ

(ทั้งหมด 10 ฉบับ)

ใหม่

ใบมีดขนาด Φ40 ถึง Φ125 มม

(แบบ Shell)

จำนวนแคตตาล็อก 10 ฉบับ

(ทั้งหมด 29 ฉบับ)

ANXA รุ่น

ใหม่

ใบมีดขนาด Φ80 ถึง Φ160 มม.

(แบบ Shell)

จำนวนแคตตาล็อก 8 ฉบับ

(ทั้งหมด 24 ฉบับ)

  • ใบมีดใหม่: รัศมีปลาย 0.8 มม. แคตตาล็อก 1 ฉบับ เกรด 1 (ทั้งหมด 7 ฉบับ)

3. แผนการขาย

100 ล้านเยน/ปี ภายในปีแรก, 300 ล้านเยน/ปี 2 ปีถัดจากนั้น


*สารหล่อเย็น:
สารเหลวกันสนิม ใช้กับวัสดุชิ้นงานและเครื่องมือเพื่อลดความร้อน สารเหลวสำหรับการกัด/การเจีย