การพัฒนาและการจัดจำหน่ายเกรด CBN ใหม่ สำหรับการตัดเฉือนเหล็กชุบแข็ง SUMIBORON™ เคลือบผิว BNC2105

บริษัท Sumitomo Electric Industries, Ltd. (สำนักงานใหญ่: เขตจูโอ โอซาก้า, ประธาน:
โอซามุ อิโนะอุเอะ, ต่อจากนี้คือ "บริษัทฯ") ได้พัฒนาและเปิดตัวเกรด CBN ใหม่ SUMIBORONTM BNC2105 ที่ใช้กับเหล็กชุบแข็ง สำหรับใช้ในการตัดเฉือนชิ้นส่วนยานยนต์
และจัดจำหน่ายในเดือนเมษายน 2566

SUMIBORONTM คือโครงสร้าง CBN ที่ประกอบด้วย CBN (Cubic Boron Nitride) ที่มีความแข็งเป็นรอง
เพียงเพชรเท่านั้น โดยซินเทอร์กับตัวประสานภายใต้แรงดันสูงและความร้อนสูง เนื่องจากเป็น
วัสดุเครื่องมือที่สามารถตัดเฉือนเหล็กความแข็งสูงและเหล็กหล่อที่ตัดยากในชิ้นส่วนยานยนต์
ทำให้เครื่องมือมีช่วงการใช้งานกว้างขึ้น

การตัดแต่งเหล็กความแข็งสูงในชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์หรือเหล็กตลับลูกปืนในชิ้นส่วนตลับ
ลูกปืนจำเป็นต้องมีทั้งความแม่นยำเชิงมิติและคุณสมบัติพื้นผิวที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยังเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อรับมือกับงานผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการตัดเฉือนชิ้นส่วนที่
หลากหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษัทฯ ขอเสนอ SUMIBORON เคลือบผิวรุ่นสำหรับการตัดเฉือน
เหล็กชุบแข็ง นอกจาก BNC2125 สำหรับการตัดเฉือนอเนกประสงค์และ BNC2115 สำหรับการตัดเฉือน
ความแม่นยำสูง เรายังได้พัฒนา SUMIBORONTM เคลือบผิว BNC2105 ที่เหมาะสำหรับการตัดแต่ง
ความเร็วสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะโดดเด่นในด้านความสม่ำเสมอของคุณภาพการตัดเฉือนและอายุการใช้
งานเครื่องมือเมื่อใช้ในการตัดแต่งความเร็วสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

bnc2105.png

SUMIBORONTM เคลือบผิว BNC2105

  1. คุณสมบัติ

SUMIBORONTM เคลือบผิว BNC2105 เป็นเกรดการตัดเฉือนความเร็วสูงที่มีความทนทานต่อ
การสึกหรอดีเยี่ยม การเคลือบผิว CBN แบบ Super Multi Layer ด้วย TiAIN ความแข็งแกร่งสูงผ่าน
การใช้ตัวประสาน TiCN พัฒนาใหม่ที่มีความแข็งแกร่งสูงและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ทำให้เครื่องมือมี
อายุการใช้งานยาวนานเมื่อใช้กับการตัดเฉือนความเร็วสูง

  1. รายการผลิตภัณฑ์

เม็ดมีดมาตรฐาน ISO สำหรับงานกลึง จำนวน 51 รุ่น

  1. แผนการขาย

100 ล้านเยน/ปี ภายในปีแรก, 500 ล้านเยน/ปี 3 ปีถัดจากนั้น

  1. ราคา

(ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน) 4NC-CNGA120408 BNC2105: 12,100 เยน (ไม่รวมภาษี)

■ อ้างอิง
ข่าวประชาสัมพันธ์ Sumitomo Electric (30 มิถุนายน 2564)
การพัฒนาและการจัดจำหน่ายเกรด CBN ใหม่สำหรับการตัดเฉือนเหล็กชุบแข็ง

SUMIBORONTM เคลือบผิว BNC2115/BNC2125
https://www.sumitool.com/th/news/press-release/bnc2115bnc2125.html