การจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ญี่ปุ่นตะวันตกใหม่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เครื่องมือตัด: เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบ BCP และขยายบริการโลจิสติกส์

  • ข่าวล่าสุด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ญี่ปุ่นตะวันตกใหม่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เครื่องมือตัด: เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบ BCP และขยายบริการโลจิสติกส์

บริษัท Sumitomo Electric Hardmetal Corp. (สำนักงานใหญ่: อิตามิ, เฮียวโงะประธาน: คาซูโยชิ คิมูระ, ต่อจากนี้คือ "Sumitomo Electric Hardmetal") เป็นบริษัทย่อยในเครือ ของบริษัท Sumitomo Electric Industries, Ltd. (สำนักงานใหญ่: เขตจูโอ โอซาก้า, ประธาน: โอซามุ อิโนะอุเอะ, ต่อจากนี้คือ "บริษัทฯ") ได้จัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ญี่ปุ่น ตะวันตกเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สำหรับเครื่องมือตัดในเมืองอิบะระกิ โอซาก้า เมื่อ เดือนมีนาคม 2566 เพื่อเริ่มทำการในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

Logistic_center_image.png

ศูนย์โลจิสติกส์ญี่ปุ่นตะวันตก

ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งใหม่แทนที่ศูนย์โลจิสติกส์คันไซ (แขวงโคโนฮะ โอซาก้า) ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ไปในเดือนพฤศจิกายน 2564 ในด้านการดำเนินงาน ศูนย์จะขยาย ช่วงเวลาการรับคำสั่งซื้อ ขยายพื้นที่ให้บริการส่งเช้าวันถัดไป และเสริมความแข็งแกร่งการบริการจัดส่ง ภายในวันเดียวให้กับลูกค้าในภูมิภาคญี่ปุ่นตะวันตกของเรา เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
โลจิสติกส์ต่างๆ

ในขณะเดียวกัน จะสามารถมอบความพึงพอใจให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของเราด้วยระบบโลจิสติกส์อันดับ 1 ในวงการบนหลักการของแบบแผน BCP ที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่ง พร้อมด้วยฐานกระจายสินค้าใน Yamato Holdings Kansai Gateway ที่มีระบบโลจิสติกส์พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เช่น ระบบปลอด แผ่นดินไหวและแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ทำให้ปัจจุบันเรามีคลังสินค้าตั้งอยู่ทั้งในภูมิภาคตะวันออกและ
ตะวันตก