การพัฒนาและจำหน่ายหัวกัด SEC-WaveMill™ WEZ Series สำหรับเครื่องจักรขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task)

เดือนกรกฎาคม 2563 บริษัท Sumitomo Electric Industries, Ltd. (สำนักงานใหญ่: เขตจูโอ โอซาก้า, ประธาน: โอซามุ อิโนะอุเอะ, ต่อจากนี้คือ "บริษัทฯ") พัฒนาและเปิดตัว SEC-WaveMill™ WEZ series หัวกัดบ่าอเนกประสงค์ความเที่ยงตรงสูง สำหรับเครื่องจักร ขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณภาพและมาตรฐานความเข้มงวดของค่าเผื่อชิ้นงานเป็นที่ต้องการสูงขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการความแม่นยำในเครื่องมือตัดที่สูงขึ้นตามมา เราจึงมีการปรับปรุงความแม่นยำของเครื่องมือตัดเฉือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกัดบ่าและพื้นผิวขรุขระให้ดียื่งขึ้น

บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวหัวกัด "SEC-WaveMill™ WEZ series" ขึ้นในเดือนเมษายน 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อรองรับการตัดเฉือนที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง มีความเสถียร และใช้ต้นทุนต่ำ ตามความนิยมของเครื่องจักรขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเม็ดมีดซีรีส์ WEZ ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกับเครื่องจักรขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task)ขึ้นมาด้วยเช่นกัน ในครั้งนี้ได้มีการออกแบบด้ามแบบสั้นทำให้สามารถรองรับคอลเล็ตได้หลากหลายประเภท และการประยุกต์ใช้กับเม็ดมีดที่ออกแบบการตัดเฉือนที่คม และ ความเที่ยงตรงสูง ทำให้สามารถสร้างความแม่นยำในการกัดบ่าและคุณภาพพื้นผิวสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด แม้ในเครื่องจักรขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task)ที่มีความแข็งแกร่งต่ำ คุณสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถรองรับการตัดเฉือนได้หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมการต่อเรือ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ

SEC-WaveMill™ WEZ Series สำหรับเครื่องจักรมัลติทาสก์

SEC-WaveMill™ WEZ Series "สำหรับเครื่องจักรมัลติทาสก์"

1. คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์พัฒนาขึ้นเพื่อเครื่องจักรขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task)

ด้ามแบบสั้น เหมาะสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูปหลากหลายกระบวนการ (multi task)ที่มีความแข็งแกร่งต่ำ

คุณภาพการตัดเฉือนที่ยอดเยี่ยม

การออกแบบด้ามที่เหมาะสำหรับคอลเล็ต ER มีความแข็งแกร่งสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสของผิวหน้าตัด มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการกัดบ่าและคุณภาพพื้นผิวสำเร็จที่เป็นเลิศ

รายการเม็ดมีดที่หลากหลายให้เลือกใช้

รองรับการตัดเฉือนหลากหลายรูปแบบด้วยหน้าลายคายเศษพร้อมคมตัดที่มีความคมดีเยี่ยม รัศมีมุมมีดที่หลากหลาย และเกรดวัสดุสำหรับงานเฉพาะทาง

2. รายการผลิตภัณฑ์

  • ตัวเรือน (ทั้งหมด 10 หมายเลข แคตตาล็อก)

หัวตัดชนิด WEZ11 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø14 ถึง ø25 มม. ทั้งหมด 8 หมายเลข แคตตาล็อก

หัวตัดชนิด WEZ17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø25 และ ø32 มม. ทั้งหมด 2 หมายเลข แคตตาล็อก

3. แผนการขาย

100 ล้านเยน/ปี ภายในปีแรก, 200 ล้านเยน/ปี 2 ปีถัดจากนั้น

4. ราคา

20,400 ถึง 36,500 เยน (ไม่รวมภาษี)