นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sumitomo Electric Industries, Ltd. และ Sumitomo Electric Hardmetal Corp. (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "บริษัทของเรา") อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อให้บริการและข้อมูลตามที่ต้องการกับคุณ บริษัทของเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา รวมถึงโทรศัพท์ อีเมล จดหมาย และการเยี่ยมชม เมื่อบริษัทของเราติดต่อคุณ และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้อย่างจำกัดเพื่อ:

  • แจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทของเรา รวมไปถึงนิทรรศการและกิจกรรม
  • ส่งคำตอบของคำถามและวัสดุที่อ้างถึง
  • ให้บริการหลังการขายสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
  • ใช้ข้อมูลเป็นการอ้างอิงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น
  • ส่งแบบสอบถาม และ
  • ดำเนินงานอื่นๆ บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

2. การเปิดเผยข้อมูลและข้อกำหนดต่อบุคคลที่สาม

นอกเหนือจากที่บังคับโดยบทกฎหมายให้เปิดเผยแล้ว บริษัทของเราอาจเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทของเรา รวมถึงกลุ่มธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วง และบริษัทในเครือของบริษัทของเรา (รวมถึงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราด้วย) ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

3. ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย เสียหาย รั่วไหล และถูกเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย โดยการใช้มาตรการทางเทคนิคอย่างเหมาะสม รวมถึงมีส่วนในกิจกรรมการศึกษาสำหรับกับพนักงานและผู้รับจ้างช่วงของเรา

4. การอ้างอิงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะกระทำการอย่างเหมาะสมตามที่คุณต้องการอ้างถึงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและติดต่อเราทางอีเมลหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร

5. ที่ติดต่อ

แผนกที่รับผิดชอบ: Sumitomo Electric Industries, Ltd. แผนกโลหะแข็งพิเศษ
ที่ติดต่อ: 1-1-1, Koyakita, Itami, Hyogo 664-0016, Japan
อีเมล: support@sumitool.com