ติดต่อเรา

  • ติดต่อเรา

โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลการตัดเกี่ยวกับปัญหาในการตัดและการตรวจสอบเครื่องมือ รวมถึงคำถาม ความคิดเห็น และคำขอสำหรับโฮมเพจของเรา (SumiTool) พนักงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเกี่ยวข้องกับข้อสอบถามจะให้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดแก่คุณ

โปรดตรวจสอบและยอมรับตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะติดต่อเรา และไปยังการกรอกฟอร์ม

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเรา และจะใช้เฉพาะสำหรับตอบกลับลูกค้าเท่านั้น
  • ถ้าการตอบกลับคำถามของคุณเหมาะสมที่จะส่งจากกลุ่มธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วง และบริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "กลุ่มธุรกิจ") เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ "กลุ่มธุรกิจ" ที่เหมาะสมซึ่งอาจตอบกลับหาคุณโดยตรง
  • อาจใช้เวลาหลายวันหรือพอสมควรในการตอบกลับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อสอบถามของคุณ ดังนั้น เราอาจไม่สามารถตอบกลับคุณตามกำหนดเวลาโดยแน่นอนหรือในกรณี "ฉุกเฉิน" ได้
  • เราไม่สามารถตอบกลับหรือส่งต่อรายการต่อไปนี้ไปยังแผนกที่รับผิดชอบหรือกลุ่มธุรกิจได้
    • การขาย การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง และคำขอในการตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจต่างๆ และการบริจาค
    • การสอบถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง
  • โปรดอย่าใช้การตอบกลับส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากเราหรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามของคุณสำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้