ชนิด SI - ลายหน้ามีด

ชนิด SI - ลายหน้ามีด
การปรับใช้ที่แนะนำ

การออกแบบขอบคมตัดที่เน้นความคมกริบและแรงตัดต่ำ

1. มีการควบคุมเศษตัดที่เสถียรภายใต้สภาวะการตัดที่หลากหลาย

2. สำหรับเครื่องบาร์ฟีดเดอร์ที่มีความผันผวนของความลึกในการตัดมาก

3. เหมาะที่สุดสำหรับการตัดความเที่ยงตรงสูงและเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุที่ยากต่อการตัด)