AC1030U - สำหรับเครื่องกลึงขนาดเล็ก

AC1030U - สำหรับเครื่องกลึงขนาดเล็ก
การปรับใช้ที่แนะนำ

New grade for precision machining!

ac1030u_features.png

ใช้การเคลือบผิว PVD แบบใหม่และเนื้ อคาร์ไบด์ที่ให้ความเหนียวโดยเฉพาะคมตัดคุณภาพสูงช่วยยับยั้งการยึดเกาะและการแตกบิ่นขนาดเล็ก ให้ผิวงานเรียบได้คุณภาพสูง